Werkwijze

C & C Support is een kleine organisatie die zich richt op de (woon) begeleiding en coaching van cliënten met langdurige psychisatrische problematiek. De begeleiding richt zich op alle aspecten van het dagelijks leven waarin de cliënt vast loopt. Daarnaast is er sprake van een stukje maatschappelijke dienstverlening. We werken in de regio Den Haag/Leiden/Rotterdam/Westland.

Regelmatig voorkomende diagnoses zijn: PTSS; Bipolaire stoornis; Autisme; Schizofrenie; depressie; persoonlijkheids problematiek; ADHD; Niet aangeboren hersenletsel; verslavingsproblematiek of een combinatie van psychische problemen met een lichamelijke aandoening.

Soms is er sprake van complexe problematiek, waarbij er bijvoorbeeld sprake is van zowel een psychiatrische aandoening als van een lichamelijke beperking of van een combinatie met verslavingsproblematiek.

Veelal zijn het cliënten met problemen in het persoonlijk- en sociaal functioneren. Er is bijvoorbeeld sprake van stemmingsstoornissen; angst- en paniek klachten; van concentratie problemen, van chaotisch denken; moeite met starten van bezigheden of moeite om bezigheden af te maken; motivatie problemen; moeite om eigen grenzen te kennen en respecteren; geheugenproblematiek; verslavingsproblematiek; weinig zelfvertrouwen; moeite om een goed evenwicht te vinden tussen belasting en belastbaarheid.

Door bovenstaande problemen kunnen mensen niet meer goed functioneren in hun dagelijks leven. Ze hebben moeite om met bezigheden te starten of ze af te maken; er is sprake van inactiviteit; ze hebben moeite om een passende daginvulling te vinden en vol te houden; ze hebben moeite met het behouden van een goede dagstructuur; ze hebben moeite met het schoon en geordend houden van hun woonomgeving; moeite met het openmaken van de post en het bijhouden van de administratie. Vaak is er sprake van ernstige schulden problematiek; moeite om betekenisvolle sociale relaties aan te gaan en behouden; een beperkte maatschappelijke participatie; moeite met het omgaan met instanties en moeite om wegwijs te worden in het woud van sociale zekerheid

Hoewel onze cliënten vaak ernstige beperkingen ervaren, willen zij wel graag de regie over hun eigen leven behouden. In de coaching proberen wij daarom steeds de cliënt te laten verwoorden wat voor hem of haar belangrijk is. Wij proberen structuur aan te brengen in de veelheid van problemen en de cliënt aan te moedigen niet alles tegelijk op te willen lossen, maar steeds stap voor stap. We proberen samen met de cliënt stress factoren in kaart te brengen en deze vervolgens te reduceren.

Naast het feit dat cliënten vaak zoveel mogelijk zaken zelfstandig willen kunnen oplossen, is het ook regelmatig noodzakelijk dat er gecompenseerd wordt voor aanwezige beperkingen om overbelasting te voorkomen (dat wil zeggen dat taken waar nodig worden overgenomen).

BRON

Hulp bij aandoeningen

Wij zijn met name gespecialiseerd in de begeleiding en coaching van mensen die door psychische klachten en maatschappelijke problemen zijn vastgelopen in hun leven.
Voor meer informatie over de mogelijkheden bel ons op 06 24247174.

Diensten

Om u een goede website te kunnen bieden, maken we gebruik van cookies. Meer informatie over onze cookies