Wie zijn wij

Ik ben Aleida Kalsbeek. In 2011 ben ik als zelfstandig ondernemer begonnen met C & C Support, een organisatie voor begeleiding en coaching op het gebied van wonen, dagbesteding, werk en maatschappelijke dienstverlening. Ik voel mij vooral betrokken bij de doelgroep van mensen met een langdurige psychische aandoening.Van oorsprong ben ik opgeleid als ergotherapeut en heb als dusdanig 10 jaar gewerkt in de GGZ. Voor een ergotherapeut is het belangrijk mensen te ondersteunen in het proces om, ondanks bestaande psychische beperkingen, toch een zo groot mogelijke zelfstandigheid en eigenheid te bewaren. Om daarbij ook zoveel mogelijk regie te behouden.

Samen op zoek gaan naar wat voor jou belangrijk is, hoe je wilt wonen of welke vorm van tijdbesteding het beste bij je past. Maar ook samen kijken tegen welke belemmeringen je aanloopt, waar je rekening mee moet houden met jouw aandoening, wat haalbaar is en wat niet. Soms is hiervoor een steuntje in de rug nodig, moeten taken aangepast worden of eventueel ook overgenomen. Vaak helpt het door samen een stappenplan te maken en dit stap voor stap uit te voeren.

Later in mijn loopbaan ben ik gaan werken als arbeidsdeskundige bij UWV. Hier heb ik veel kennis opgedaan van sociale zekerheid. Deze kennis heb ik uitgebreid tijdens mijn werk als zelfstandig werkend coach. Ik ben me gaan realiseren hoe verschrikkelijk complex ons sociale zekerheid stelsel is. En hoe lastig het is je weg te vinden in de contacten met de verschillende instanties als de gemeente, het UWV, de belastingdienst of de schuldhulpverlening. Voor mensen met een psychische aandoening vaak een onneembare drempel. We hebben veel ervaring met het ondersteunen bij het op orde brengen van iemand administratie en financiën en het ondersteunen bij de contacten met instanties.

De aanwezigheid van maatschappelijke problemen, schulden, dreigende dakloosheid of problemen met justitie zijn vaak zo’n grote bron van stress, dat zij herstel bij een psychische aandoening in de weg staan. Zolang deze problemen niet zijn aangepakt is het ook moeilijk om al te kijken hoe je je leven zou kunnen verbeteren op gebieden als wonen en tijdsbesteding.

Het mooie van mijn werk in C & C Support is dat ik mijn liefde voor kwetsbare mensen, mijn kennis als ergotherapeut en mijn kennis van sociale zekerheid en schuldhulpverlening kan combineren. Ik doe dit niet alleen, maar samen met enkele betrokken collega’s die ieder vanuit hun eigen deskundigheid een bijdrage kunnen leveren aan het traject van cliënten.

Hulp bij aandoeningen

Wij zijn met name gespecialiseerd in de begeleiding en coaching van mensen die door psychische klachten en maatschappelijke problemen zijn vastgelopen in hun leven.
Voor meer informatie over de mogelijkheden bel ons op 06 24247174.

Diensten

Om u een goede website te kunnen bieden, maken we gebruik van cookies. Meer informatie over onze cookies